Kategorie

Bezpieczne płatności online

Kurier od 12 zł netto Pobranie 18 zł netto

 

Optyczna czujka dymu OSD 23 (wymaga gniazda)

94
Producent: Lep
Dostępność:
Jest
szt.
Cena brutto: 100,86 zł 82,00 zł
Zastosowanie:

Optyczna czujka dymu OSD 23 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry elektryczne czujki OSD 23 umożliwiają stosowanie jej z powodzeniem w systemach sygnalizacji pożaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Instalowanie:

Pomieszczenia zamknięte, w których czujki mogą być instalowane, powinny być wolne od dymu, nadmiernej ilości pyłu, oparów substancji żrących i powodujących korozję. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy lub szadzi na powierzchni czujki.
Budynki powinny mieć instalację odgromową. Czujki mogą być instalowane w gniazdach szeregu GNW 12, GNP 18 i G 30. W przypadku czujek OSD 23 zalecane jest przed rozpoczęciem normalnej procedury uruchomienia systemu ppoż., podanie na linię zasilającą czujki normalnego napięcia dozorowania na okres kilku minut - dotyczy to w szczególności czujek, które nie pracowały pod napięciem przez dobę lub dłużej. Przy pierwszym uruchamianiu systemu zaleca się sprawdzanie działania czujki przez zadymienia - zadymienia należy przeprowadzić indywidualnie dla każdej czujki.

Zasada działania:

Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym, uniemożliwiającym jednocześnie dostanie się światła oraz owadów do wnętrza komory pomiarowej.

Konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD23 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.

Wnętrze komory jest oświetlane w odstępach 3 sekundowych silnymi błyskami światła podczerwonego wytworzonego przez specjalną laserującą diodę LED ustawioną pod takim kątem do osi detektora - diody PIN - aby światło z diody nie oświetlało bezpośrednio detektora. Stałe powtarzające się przekroczenie progu zadymienia komory pomiarowej powoduje przejście układu logicznego czujki w zatrzaskowy stan alarmowania. Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 2V na minimum 1sec.

Czujka może być dostarczana w następujących, opcjonalnych wykonaniach:

1. OSD23 - czujka standardowa, dwustanowa z zatrzaskiem stanu alarmu.

2. OSD23-M - czujka sygnalizuje stan dozorowania krótkimi błyskami LED’a występującymi co około 3 sekundy, natomiast stan alarmowania ciągłym świeceniem LED’a.

3. OSD23-R - czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ustąpieniu zadymienia.

4. OSD23-MR - połączenie dwóch powyższych opcji.

Dane techniczne:


Napięcie dozorowania 18V (12V-28V)
Prąd dozorowania (średni) 35 μA
Prąd dozorowania (wartość. max przy starcie) 110 μA
Prąd alarmowania 18 mA (przy 18V)
Temperatura pracy -22 C do +55 C
Wilgotność względna 95% przy 40 C
Masa czujki 150g